circulaire economie refurbished computers

Circulaire economie

Circulaire economie in het kort

Volgens deskundigen moeten we streven naar een circulaire economie. Maar wat is dat eigenlijk? In een circulaire economie worden producten en onderdelen opnieuw gebruikt, keer op keer. In zo’n ‘’kringloop’’economie is alles erop gericht om schade aan het milieu te voorkomen of te herstellen.
Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

10 R’s van circulariteit

In de circulaire economie worden materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In het ideale geval wordt het gehele product hergebruikt. Is dat niet mogelijk, dan gebruiken we onderdelen van het product en tot slot de grondstoffen of materialen die uit een product komen. Voor circulair is er een ‘prioriteitsladder’ ontwikkeld, waarbij 1 het hoogst scoort en 10 het laagst.

  1. Rethink – heroverwegen. Het gaat om anders denken en een andere manier van organiseren. Dit vraagt om sociale innovatie. Het is het begin van circulair denken en doen.
  2. Redesign – herontwerpen. Het gaat hierbij om het anders of nieuw ontwerpen of het zodanig aanpassen van het ontwerp dat het product een langere levensduur heeft, een betere modulaire opbouw en bestaat uit duurzame materialen.
  3. Reduce- verminderen. Het gaat er hierbij om het verbruik van grondstoffen tijdens de productie te reduceren.
  4. Reuse – hergebruik. Het gaat hierbij om het volwaardig hergebruik van producten in zijn geheel in dezelfde functie door een andere gebruiker.
  5. Repair – repareren. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om goed onderhoud en reparatie uit te voeren dan materialen af te danken en nieuwe materialen te gebruiken.
  6. Refurbishen – renoveren of opknappen. Het gaat er hierbij om producten of bouwdelen te herstellen of te vernieuwen door ze op te knappen. Niet alles hoeft nieuw te zijn.
  7. Remanufacture – reviseren. Het gaat er hierbij om nieuwe producten te maken van oude producten of onderdelen hiervan.
  8. Repurpose – hergebruiken van producten met een ander doel.
  9. Recycle- verwerking en hergebruik van materialen.
  10. Recover – herwinnen. Hierbij gaat het om energieterugwinning uit materialen. Verbranding zonder energieterugwinning en storten horen niet in een circulaire economie.

De positie van computers in een circulaire economie

Binnen de circulaire economie worden bedrijven gemotiveerd om gebruik te maken van zogeheten Refurbished producten, denk hierbij bijvoorbeeld aan een computer of telefoon. Vaak wordt er gedacht dat Refurbished producten niet voldoen aan de kwaliteit van een nieuw product en als ‘oud’ worden beschouwd. Niets is minder waar.
De gebruikte computers ziet u misschien als een stapel afgeschreven producten. Voor ons was het een kans voor verduurzaming. Wij zijn per product en zelfs per onderdeel, gaan zoeken naar een zo waardevol mogelijke herbestemming.
Ieder jaar zien 160 miljoen laptops het levenslicht, terwijl oude apparatuur vaak goed te herstellen is. Door zeven van de 10 R’s van circulariteit te omarmen, is Refurbishment ons antwoord op een duurzaam probleem.
De oude data wordt verwijderd met professionele software van de hoogste normen, vervolgens worden alle computers grondig gecheckt door technici waarbij wordt gekeken naar zowel de optische als technische staat. Kwetsbare onderdelen worden vervangen door nieuwe onderdelen. Apparaten met te veel optische schade worden afgekeurd, wij kiezen altijd voor de beste kwaliteit, ook wel A-kwaliteit genoemd, dit zijn apparaten in zeer nette staat met mogelijk enkele lichte gebruikerssporen.

Maar denk ook eens aan uw eigen energieverbruik, wanneer u een goed onderhouden laptop hebt gaat hij veel langer mee zonder dat u hem hoeft op te laden. Dit scheelt u veel ‘’laadstress’’ en is ook nog eens goed voor het milieu.

Refurbishment voordelen voor de circulaire economie

• vermindering van CO2 uitstoot
• Positieve verandering binnen milieu, economie en innovatie
• Minder verlies van schaars wordende grondstoffen
• langere levensduur van producten

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *